სიახლეები

სახეობათა კონსერვაციის ცენტრ „ნაკრესის“ განცხადება საქართველოს მთავრობის სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ 15 ნოემბერი, 2017 წ. მიგვაჩნია, რომ ა.წ. 13 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ მინისტრის მიერ გამოცხადებული სამთავრობო სტრუქტურული...

უპილოტო საფრენი აპარატები, იგივე დრონები, ფართოდ გამოიყენება ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის სფეროში. დრონი საშუალებას გვაძლევს ავტომატურად, ადამიანური მინიმალური რისკით და დროის მოკლე მონაკვეთში, დისტანციურად შევაგროვოთ ინფორმაცია...

საერთაშორისო ორგანიზაცია World Animal Protection-თან ერთად დავიწყეთ ტყვე დათვების აღრიცხვის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც დავადგენთ არაკანონიერ საკუთრებაში მყოფი დათვების რაოდენობას. ტყვე დათვების პრობლემაზე მუშაობა „ნაკრესმა“...